Чернігів у об’єктиві поколінь 

 

Рис. 43. П’ятницька церква з вулиці Серьожнікова, світлина 1983 року