Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського – один із найдавніших історичних музеїв, науковий і культурно-просвітницький осередок міста, регіону та країни. 
Ім’я, яке носить музей, належить відомому українському громадському і культурному діячу, колекціонеру, меценату Василю Васильовичу Тарновському-молодшому. Саме його колекція лягла в основу музею. 
Датою його заснування вважається 14 (26) листопада 1896 р., коли відбулося офіційне урочисте відкриття Чернігівської губернської вченої архівної комісії (ЧАК) та її історичного музею.

Історія музею починається з моменту, коли меценат та збирач старожитностей Василь Тарновський передає до Чернігова свою колекцію. Він заповів, щоб картини, портрети, зброя, стародруки з його колекції завжди залишалися в Чернігові, а музей отримав його ім’я.

Колекція була величезною. Кожен експонат — особиста історія Тарновського. Він об’їжджав села, хутори й присілки, вимінював, випрошував кожну пам’ятку. У різний час експозиція у коробках блукала з приміщення до приміщення. А з одного експонати буквально викинули, коли будову забрали в музею й передали обкому.

З часом музей українських старожитностей виріс в історичний музей імені Тарновського й оселився в своїй теперішній будівлі.

Тут і далі зберігаються речі, зібрані Тарновським: козацькі клейноди, зброя, гармати, військове спорядження, посуд, одяг, списки козацьких літописів, рукописні книги, перше чернігівське видання – “Перло многоценноє” 1646 року.

Для любителів старих приватних речей: різні поштові листівки та фотокартки, два автографи від Шевченка, три листи Гоголя та його мініатюрний портрет на зрізі кістки мамонта, срібний вінок, покладений на могилу Куліша.

Нині Чернігівський історичний музей має дві самостійні експозиції: історичний музей, де показано історію Чернігівщини від часів палеоліту до 1992 року, та військово-історичний музей. І нараховує майже 230 тисяч пам’яток матеріальної і духовної культури. Найдавніший період історії краю висвітлюють пам’ятки археології, на особливу увагу заслуговують зібрання давньоруських ювелірних виробів, скарби гривень чернігівського типу, зброя Х–ХІІІ ст. Виняткову наукову і культурну цінність становить колекція з історії України XVII–XVIII ст., в основі якої  козацькі старожитності В.Тарновського, козацькі клейноди, військове спорядження, одяг, церковне та хатнє начиння та інше. Музей вирізняє наявність великої кількості речей, пов’язаних з іменами державних, релігійних, культурних діячів. 
У музеї зберігається майже 300 кириличних стародруків,  серед них дві «Острозькі Біблії», 53 «Євангелія» у коштовних оправах.